بررسی جرم تهدید و اخاذی و زورگیری از نظر حقوقی

تهدید در لغت به معنای تخویف ، ترساندن و بیم دادن است عرف و قانون نیز همین تلقی را از این عنوان دارند ، اساتید حقوق تهدید را بیان رفتار نامشروعی دانسته اند که مرتکب می خواهد آن را انجام دهد

ادامه مطلب


مطالب تصادفی